Spotkanie Prezydium Zarządu i ekspertów ZRP z  Wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem rozwoju, pracy i technologii, Przewodniczącym RDS, Jarosławem Gowinem

10 marca 2021 r. odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu i ekspertów Związku Rzemiosła Polskiego z  Wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem rozwoju, pracy i technologii, Przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego, Jarosławem Gowinem

Głównym motywem dyskusji była przyszłość rzemiosła w świetle dokumentów strategicznych Rządu RP: Nowego Polskiego Łady oraz Nowej Polityki Przemysłowej Polski. Rozmawiano także o potrzebie przyspieszenia prac nad zmianami w ustawie o rzemiośle oraz wynikach konsultacji projektu programu rządowego „Polski Inkubator Rzemiosła”, jak również bieżących problemach firm rzemieślniczych.

Kolejne spotkanie odbędzie się 22 marca 2021 r. w siedzibie resortu rozwoju.

Premier Gowin potwierdził swoje poparcie dla wniosku Związku Rzemiosła Polskiego o powołanie międzyresortowego Zespołu problemowego ds. organizacji i realizacji przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Wyraził także zainteresowanie podejściem rzemiosła do innowacji w mikro i małych przedsiębiorstwach oraz reformy polityki rynku pracy.