Spotkanie Prezydenta RP z członkami Rady Przedsiębiorczości

3 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Wicepremiera i Ministra Rozwoju Jarosława Gowina z szefami dziewięciu największych organizacji pracodawców skupionych wokół Rady Przedsiębiorczości.

Oprócz Związku Rzemiosła Polskiego, w skład Rady Przedsiębiorczości wchodzą obecnie: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL i Polska Rada Biznesu.

W spotkaniu wzięli też udział m.in. Wicepremier Jarosław Gowin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Ewa Semeniuk oraz Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Paweł Borys.

Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego poruszył tematykę podejmowania działalności gospodarczej przez młodzież oraz wsparcie przez rząd przygotowania zawodowego.

Promocja wśród uczniów i absolwentów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej

– Polska młodzież obawia się otwierać działalność gospodarczą. Naturalna przedsiębiorczość i kreatywność młodych ludzi nie są odpowiednio wspierane i rozwijane przez szkoły – zaapelował.

– Rząd próbuje promować kształcenie zawodowe. W 2020 r. zaproponował wprowadzenie monitoringu karier absolwentów (MKA), aby wesprzeć między innymi doradców zawodowych.

-Równie ważne są: zmiana postaw i podejścia do kształcenia zawodowego po stronie rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz obalanie stereotypów. W szeroko zakrojonej akcja promocyjnej, na wielu polach, ważną rolę może odegrać Prezydent RP – podkreślił.

– Młodzi ludzie powinni być wyposażani w toku nauki w kompetencje i umiejętności zawodowe, jak również wiedzę z zakresu prawa pracy oraz podstaw przedsiębiorczości i dialogu społecznego. Organizacje przedsiębiorców dostrzegają luki w treści podstaw programowych kształcenia ustalonych w trybie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (…)

Wsparcie przygotowania zawodowego realizowanego na podstawie umowy o pracę

– Nauka zawodu w naturalnym środowisku pracy, pod okiem mistrza i mentora gwarantuje sukces zawodowy w dorosłym życiu – w znamienitej większości przypadków. Otoczenie prawne staje się jednak coraz mniej przyjazne dla tej formy przygotowania zawodowego – argumentuje.

Prezes Gogolewski podkreślił też, że utrzymanie tak drastycznie obniżonej wagi subwencji wpływa na obniżanie rangi kształcenia dualnego oraz zamykanie szkół prowadzonych przez organizacje pracodawców i inne organizacje pozarządowe, a tym samym powoduje ograniczanie dopływu fachowców na rynek pracy.

Kończąc swoje wystąpienie Prezes ZRP poruszył jeszcze jeden problem, jakim jest zamrożenie podstawowej kwoty dofinasowania dla pracodawców zaangażowanych w przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.

– Jednym z istotnych determinantów rozwoju gospodarczego są wykwalifikowane kadry. Pracodawcy coraz częściej wykazują niechęć do zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, ze względu na ryzyka, jakie się z tym wiążą – podkreśla Prezes Jan Gogolewski.

PEŁNA TREŚĆ WYSTĄPIENIA ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO – POBIERZ

Jak wspomina redaktor serwisu rp.pl – Przedsiębiorcy rozmawiali też z prezydentem o odmrażaniu gospodarki i tarczach antykryzysowych. Przekonywali, że jeśli będą mogli działać, poradzą sobie bez rządowego wsparcia. Tłumaczyli, że ponieśli duże wydatki na dostosowanie swoich firm do działania w wysokim reżimie sanitarnym. Apelowali o stworzenie chcecklisty, która będzie mówiła kiedy i po spełnieniu jakich warunków mogą uruchomić swoją działalność. Pojawił się też postulat zwolnienia banków z podatku bankowego, tak by miały one pieniądze na udzielanie firmom kredytów na odbudowanie działalności po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa. Rada przekonywała też prezydenta, by wetował ustawy, które w swoich zapisach stawiają każdego przedsiębiorcę w roli podejrzanego i zniechęcają do inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy.¹

 

Relacja ze spotkania na oficjalnej stronie Prezydenta RP: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2081,spotkanie-prezydenta-rp-z-czlonkami-rady-przedsiebiorczosci.html
¹Źródło:rp.pl