Spotkanie Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha z Kongresem Przedsiębiorczości

Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich zaprosił organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Kongresie Przedsiębiorczości na spotkanie, które odbyło się 20 lipca 2010 roku. Tematem rozmów były zapisy ustawy o Narodowych Siłach Rezerwowych.

Kongres Przedsiębiorczości wyraził sprzeciw wobec zapisów przyjętej ustawy. Zwrócił uwagę przede wszystkim na:
– brak konsultacji przed wprowadzeniem ustawy w życie,
– nieuwzględnienie wielu postulatów przedsiębiorców przekazywanych w formie pisemnej,
– absurd zapisu, na podstawie którego wysokość rekompensaty za nieobecność pracownika w firmie jest ustalana przez szefa regionalnego sztabu, który nie ma doświadczenia w prowadzeniu firmy zatrudniającej ludzi i tym samym kosztów pozyskania pracowników, ich przeszkolenia i wdrożenia w pracę.

Szef resortu wyraził otwartość do prowadzenia rozmów i dokonania korekt w ustawie, ale dopiero po okresie półrocznym obowiązywania przepisów. Zaproponował rozpoczęcie konsultacji w styczniu 2011 roku po zdobyciu wiedzy o rozwoju NSR i wpływu na zatrudnienie oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw.

W związku z powyższym zwracamy się do naszych organizacji członkowskich z pytaniem, czy przedsiębiorstwa należące do Związku Rzemiosła Polskiego mają do czynienia z problemem zatrudniania żołnierzy należących do Narodowych Sił Rezerwowych.

 

Na odpowiedzi będziemy czekać do końca sierpnia 2010 roku. Prosimy przesyłać je e-mailem na adres opechowska@zrp.pl lub faksem na numer 22 50 44 317.