Spotkanie konsultacyjne z Izbami Rzemieślniczymi promujące dialog społeczny

W dniach 15-16 listopada 2022 w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne z Izbami Rzemieślniczymi promujące dialog społeczny.

Spotkanie otworzył Pan Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, natomiast moderatorem dyskusji był Pan Wacław Napierała, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Pierwszego dzień spotkania konsultacyjnego został poświęcony wymianie spostrzeżeń na tematy projektu ustawy o aktywności zawodowej, projektu ustawy o rzemiośle oraz szans i zagrożeń przygotowania zawodowego w rzemiośle.

Drugiego dnia ponownie został podjęty temat projektu ustawy o rzemiośle, ponieważ w spotkaniu udział wzięła Pani Paulina Woźniecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. 

Następnie odbył się panel pt. „narzędzia informatyczne, a promocja dialogu społecznego, instrumentów rynku pracy i przygotowania zawodowego w rzemiośle; kierunki rozwoju narzędzi informatycznych Związku Rzemiosła Polskiego”, a na koniec zebrało się wąskie grono osób na spotkaniu grupy ekspertów izbowych ds. narzędzi informatycznych ZRP pt. „analiza sytuacji zastanej, wniosków organizacji członkowskich oraz przygotowanie planu działania”.