Spotkanie informacyjne z zakresu pomocy de minimis

Dzisiaj (19 października) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się szkolenie w zakresie uzyskania dofinansowania z pomocy de minimis w kontekście nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Organizatorem spotkania informacyjnego był Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP.

Warsztaty, w których wzięli udzial przedstawiciele regionalnych organizacji rzemiosła i przedsiębiorczości, poświęcone były zmianom, które zostały wprowadzone z dniem 1 września 2012 roku i dotyczą nowelizacji przepisów ustawy o oświacie. W myśl nowego prawa pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych musi dodatkowo dołączyć do wniosku formularz o pomocy  de  minimis .

Uczestnicy szkolenia zostali poinformowani jakiego rodzaju informacje powinny sie znaleźć w formularzu o ubieganie się o pomoc de minimis.

 

Nowe zapisy maja byc stosowane do każdego przypadku pomocy udzielonej od pierwszego września br. należy pamietać, że dniem udzielenia pomocy jest dzień podjęcia decyzji administracyjnej o przyznaniu dofinansowania.

samorządy regionalne różnie interperuja pismo UOKIK dotyczace refundacji wynagrodzeń i składek przyznawanych za szkolenie pracowników młodocianych. Jedni uznają je za pomoc minimis, inne nie. W związku z zaistniałymi wątpliwościami, zgłaszanymi przez przedstawiceli izb regionalnych Związek Rzemiosła Polskiego wystąpi do UOKIK o interpretację wiążącą.

Trenerem szkolenia jest Maciej Lentas – ekspert w dziedzinie pomocy de minimis z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie.