Spotkanie informacyjne w sprawie e-deklaracji podatkowych

Urząd skarbowy w Siemianowicach Śląskich 9 stycznia 2013 roku organizuje spotkanie informacyjne na temat przesyłania zeznań i deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, za pomocą systemu e-Deklaracje.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione warunki techniczne, niezbędne do przesłania deklaracji podatkowych oraz krok po kroku zaprezentowany zostanie proces elektronicznego złożenia zeznania i deklaracji podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem formularzy, co do których nie jest wymagany podpis kwalifikowany.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie urzędu o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej na III piętrze.

Na stronie internetowej urzędu : www.e-deklaracje.gov.pl znajdują się interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją dotyczącą wypełniania i przesyłania ich, a także specjalnie przygotowany do tego celu program  e-Deklaracje Desktop