Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 3 lipca organizuje spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Miejsce: Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, sala 30 i 31

Przypominamy, że nabór na Działanie 8.1 rozpocznie się 8 lipca i trwać będzie do 19 lipca.
Przewidziane jest dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.
O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy. Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

Program spotkania i Formularz zgłoszeniowy: LINK