Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców programu Leonardo da Vinci – Konkurs 2012

W warszawie 10 listopada odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości i zasad wnioskowania w konkursie 2012 r. Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, które dotychczas nie realizowały projektu w ramach programu Leonardo da Vinci.

Program Leonardo da Vinci jest jednym z programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, wspierającego politykę wspólnotową w zakresie kształcenia ustawicznego. Jego celem jest poprawa jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich dostosowanie do wymogów rynku pracy. Program wspiera trzy rodzaje działań: projekty mobilności, projekty partnerskie oraz projekty transferu innowacji

Zgłoszenia można nadsyłać do 6 listopada 2011 roku. Kontakt: Patrycja Makowska, mail: pmakowska@frse.org.pl , tel.: (22) 463 12 86.