Spotkanie ekspertów ds. europejskich

24 marca 2010 roku w Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie informacyjne dla wyłonionych wcześniej ekspertów ds. europejskich.

Osoby te są profesjonalistami i odznaczają się wysoką wiedzą na temat sektorów, które reprezentują. Współpracują oni w imieniu ZRP z Europejską Unią Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) w odpowiednich forach branżowych.

Fora branżowe UEAPME to gremia ekspertów z danej branży, które zajmują się monitorowaniem aktualnych zmian legislacyjnych na poziomie europejskim oraz wypracowywaniem stanowisk i opinii. Ma to na celu reprezentowanie interesów środowiska MŚP i rzemiosła wobec aktualnych problemów różnych sektorów gospodarki. Głównym kanałem wymiany informacji pomiędzy członkami forum jest korespondencja elektroniczna oraz spotkania wewnętrzne. Członkowie forów uczestniczą także w spotkaniach zewnętrznych, organizowanych przez instytucje unijne.

UEAPME posiada obecnie następujące fora branżowe:
– forum budowlane
– forum kosmetyczne
– forum spożywcze
– forum ochrony zdrowia
– forum detaliczne
– forum turystyczne
– forum transportowe

Sukces przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu nieformalnej sieci ekspertów reprezentujących MŚP rzemieślnicze z różnych branż w celu skuteczniejszego reprezentowania ich interesów wobec inicjatyw europejskich, zależy od stopnia zaangażowania każdego z ekspertów, gotowości dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i dobrem równie cennym: czasem. Niezmiernie istotną sprawą jest szeroki udział przedstawicieli polskiego rzemiosła w każdym z wymienionych forów, tak aby w każdym z nich obecne były konkretne zawody i specjalności. Taka reprezentacja polskiego środowiska rzemieślniczego pozwoli na profesjonalne i kompleksowe włączanie się Związku Rzemiosła Polskiego w procesy stanowienia europejskiego prawa, odnoszącego się pośrednio i bezpośrednio do polskiego rzemiosła.

Związek postawił sobie za cel zbudowanie sieci współpracowników ds. europejskich i na bieżąco przyjmuje zgłoszenia ekspertów chętnych do działalności na szerszą skalę niż krajowa. Dlatego, jeżeli ktoś z Państwa zna problemy konkretnej branży, chce działać na poziomie europejskim – w tym reprezentując ZRP w forach branżowych UEAPME – oraz zna język angielski, to uprzejmie zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane osoby. Niezbędne informacje można uzyskać w Zespole Koordynacji Spraw Europejskich ZRP (tel. 22 5044258, e-mail: nza@zrp.pl).

Serdecznie zachęcamy do współpracy!