Spotkania dla pracowników sektora MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniach regionalnych adresowanych do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych nowymi trendami w dziedzinie innowacyjności.

Spotkania organizowane są w ramach projektu „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”. Ich głównym zadaniem jest przedstawienie najciekawszych zagadnień związanych z rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej i w Polsce.

Pierwszy cykl spotkań dla pracowników będzie poświęcony zagadnieniom ekoinnowacji, innowacji w sektorze usług oraz nowemu podejściu do zamówień publicznych. Spotkania odbędą się w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu.

Tematyka spotkań obejmować będzie takie zagadnienia, jak:
– zarządzanie procesem innowacyjnym, źródła pozyskiwania technologii, strategie wdrażania rozwiązań innowacyjnych,
– przykłady rozwiązań innowacyjnych w sektorze e-usług,
– praktyczne sposoby wdrożenia innowacji organizacyjnych przy użyciu metodyki Kaizen,
– franczyza jako metoda na pozyskanie kapitału na rozwój firmy,
– innowacyjne sposoby zarządzania zasobami ludzkimi.

Udział w spotkaniach jest BEZPŁATNY. Organizator zapewnia poczęstunek w trakcie przerw kawowych i lunch.

W przypadku problemów należy kontaktować się z Zespołem Projektu pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl lub numerem telefonu: 022 339 45 21.

W celu rejestracji udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz: LINK