SMEunited wspiera działania Grupy Roboczej ds. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Na forum Światowej Organizacji Handlu – WTO 2019 „Trading Forward: Adapting to a Changing World” w Genewie Prezydent SMEunited Ulrike Rabmer-Koller wyraziła pełne poparcie dla prac i celów realizowanych przez Grupę Roboczą ds. MSME (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Wyraźnie podkreśliła, że stanowią one 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w Europie, a zatem starania MSME o równe dla nich prawa jest działaniem jak najbardziej uzasadnionym. Jednym z głównych problemów MSME jest brak wiedzy na temat rynków zagranicznych, dlatego SMEunited podkreśla, że przejrzystość jest kluczowa w handlu międzynarodowym i w pełni popiera globalny dział pomocy technicznej. Organizacje MŚP powinny być w pełni zaangażowane i traktowane jako partnerzy w sprawach polityki handlowej, aby wspierać możliwości gospodarcze dla MSME.

Prezes Ulrike Rabmer-Koller powiedziała: „SMEunited wspiera wielostronny system handlu, ponieważ zapewnia wolny i uczciwy handel. Unia Europejska musi z jednej strony promować i aktywnie angażować się w wielostronne, wielostronne i dwustronne umowy handlowe, ponieważ ułatwia to MŚP dostęp do rynków międzynarodowych dzięki bardziej jednolitym przepisom, a z drugiej strony musi odrzucić i zwalczać protekcjonizm. Mamy nadzieję, że grupa robocza MSME będzie pracować nad oceną wpływu obecnych i nowych zasad WTO na MŚP w celu wsparcia lepszej integracji małych firm w globalnej gospodarce. Należy przestrzegać zasady wzajemności, ponieważ jest ona podstawowym warunkiem uczciwych stosunków handlowych. Przejrzystość jest kluczowa w handlu międzynarodowym, a SMEunited w pełni wspiera dział pomocy Global Trade. Wszystkie informacje potrzebne na rynkach europejskich są łatwo dostępne i aktualne. Pozostali członkowie WTO powinni teraz zrobić to samo. Organizacje MŚP powinny być w pełni zaangażowane i traktowane jak partnerzy. Istnieje pilna potrzeba większego zaangażowania zainteresowanych stron, w szczególności organizacji MŚP. Kluczowe są również konsultacje z reprezentatywnymi organizacjami MŚP, również przez WTO, podobnie jak wsparcie dla ich budowania zdolności. Grupa robocza jest niezbędna do oceny wpływu umów handlowych na MŚP i może przyczynić się do stworzenia równych reguł gry dla międzynarodowych stosunków handlowych. Podkreśliła ponadto, że chciałaby, aby ewoluowała w kierunku sformalizowanego komitetu”.

Źródło: SMEunited