SMEunited: Wniosek dotyczący cyfrowego podatku VAT należy dalej ulepszać, aby był dostosowany do potrzeb MŚP

MŚP zgadzają się, że cyfryzacja systemu podatku od wartości dodanej mogłaby ułatwić przestrzeganie przepisów dotyczących VAT. Z zadowoleniem przyjmują cele wniosku Komisji w sprawie dostosowania systemu VAT do ery cyfrowej, którymi są uproszczenie sprawozdawczości dla MŚP i zwalczanie oszustw w zakresie podatku VAT. Wniosek wymaga jednak dalszych ulepszeń, aby mógł osiągnąć swoje cele. Takie były główne przesłania Dyrektor ds. Polityki Gospodarczej i Fiskalnej SMEunited Gerharda Huemera na spotkaniu ze sprawozdawcami Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON).

Podkreślając wstępny charakter uwag, Pan Gerhard Huemer zwrócił się o wprowadzenie zmian w następujących obszarach aby umożliwić MŚP dostosowanie się do cyfrowego systemu VAT oraz uprościć i zmniejszyć koszty sprawozdawczości VAT:

  • SMEunited popiera rozszerzenie zakresu procedury VAT OSS, ale prosi o rozwiązanie umożliwiające zwrot VAT bez konieczności rejestracji w innym państwie członkowskim, co podważa cel OSS.
  • Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym dla transgranicznych MŚP będzie prawdziwym wyzwaniem, a rozporządzenie musi zapewnić wystarczający czas i środki wsparcia, aby ułatwić przejście na nowy cyfrowy system sprawozdawczości. Wiele MŚP nie jest przystosowanych do wystawiania e-faktur w handlu krajowym, a obowiązek składania e-faktur i deklaracji VAT w czasie rzeczywistym w handlu transgranicznym może stanowić barierę dla handlu wewnątrzwspólnotowego, jeśli zabraknie czasu na dostosowanie.
  • Ponadto dwudniowe terminy na wystawienie faktury (przez dostawcę) i potwierdzenie faktury (przez klienta) nie są realistyczne i należy je ponownie rozważyć.
  • SMEunited z zadowoleniem przyjmuje obowiązek platform do deklarowania i płacenia podatku VAT za świadczone usługi jako wkład w tworzenie[GH1] równych warunków konkurencji z tradycyjnymi usługodawcami.
  • Możliwość wystawiania faktur zbiorczych nie może być anulowana.

Źródło: SMEunited.eu