SMEunited opublikowało najnowszy raport Barometru MŚP

 

Przedstawiamy najnowszy raport  SMEunited “The SME Business Climate Index and EU Craft and SME Barometer”. Najnowszy wskaźnik klimatu biznesowego MŚP wykazuje częściowe ożywienie o 5,2% do 59,8% po negatywnym wyniku 54,6% zarejestrowanym jesienią 2020 roku. Mimo że tymczasowy powrót do normalnej działalności spowodował pozytywne odbicie, liczby te są łagodzone przez wybuch drugiej fali epidemii pod koniec 2020 roku.

Pomimo wznowienia działalności, ograniczenia w świadczeniu usług innych niż podstawowe i związany z tym spadek popytu konsumentów, poważnie wpłynęły na sektor usług MŚP. W związku z tym ożywienie gospodarcze jesienią było mniej wyraźne niż oczekiwano. Obszary południowe i peryferyjne, które musiały zmierzyć się z głębszą recesją, wykazują większy pozytywny wpływ dekoncentracji niż kraje północne i centralne. Ogólnie rzecz biorąc, różnica między tymi dwoma obszarami zmniejszyła się do 10,5 punktu z 15,8 punktu.

Podczas prezentacji najnowszego Barometru MŚP w UE, opracowanego przez SMEunited Study Unit, Economic & Fiscal Policy, Dyrektor Gerhard Huemer stwierdził, że „środki dekoncentrujące podjęte latem spowodowały ożywienie we wszystkich sektorach, nawet jeśli było ono wolniejsze niż przewidywano. Najgorsze wyniki zebrano dla usług osobistych i biznesowych, które ucierpiały z powodu nowych blokad i zmniejszonego popytu. Z drugiej strony, sektor budowlany radzi sobie lepiej niż przeciętnie”. Ogólnie rzecz biorąc, MŚP są silniej dotknięte przez kryzys niż cała gospodarka, ze względu na ich silniejszą obecność w sektorze usług. „W pierwszym półroczu 2021 r. dane pokazują wysoki poziom niepewności spowodowany nieprzewidywalnością zachowania wirusów, kampanii szczepień i wdrażania planów naprawczych” – wyjaśnił Huemer. W raporcie podkreślono, w jaki sposób krajowe programy wsparcia i wzrost obrotów w drugim półroczu 2020 roku podtrzymały zatrudnienie w MŚP.

Pełna treść raportu POBIERZ

Żródło: SMEunited