Seminarium „Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w woj. śląskim”

Zakończyły się kolejne seminaria organizowane przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”. Po raz kolejny poruszono tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu, zagadnienia, które odgrywają coraz większą rolę w regionie. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest sposobem na wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy na rynku pracy. To także rodzaj dialogu społecznego między pracodawcami, a pracobiorcami, która zyskuje coraz większe poparcie w Unii Europejskiej. Społeczna odpowiedzialność biznesu została wprowadzona do strategii niektórych krajów, powstała nawet norma ISO 26 000. W czasie seminarium w Bielsku-Białej wykładowcą był m.in. prof. Jerzy Buzek, Jan Klimek – Prezes Zarządu oraz Michał Wójcik – Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W seminarium wzięło udział około 100 pracodawców oraz pracobiorców reprezentujących środowisko rzemieślnicze oraz związki zawodowe.