Seminarium projektu SMILES „Zaangażowanie MŚP w Semestr Europejski”

26 stycznia 2021 r. w formie wideokonferencji miało miejsce seminarium w ramach projektu SMILES „Zaangażowanie MŚP w Semestr Europejski: podsumowanie i dalsze działania” zorganizowane przez lidera projektu SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie). Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji członkowskich i eksperci SME-United  uczestniczący w realizacji projektu oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. ZRP reprezentowali Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji oraz Pan Jarosław Romaniuk – główny specjalista w Zespole Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt SMILES ma przyczynić się do poprawy zaangażowania członków SMEunited w proces Semestru Europejskiego, aby organizacje MŚP i partnerzy społeczni byli odpowiednio konsultowani i zaangażowani w proces Semestru w każdym państwie członkowskim UE. Liderem projektu jest SMEunited a partnerami jest 25 organizacji członkowskich SMEunited z 19 krajów, w tym Związek Rzemiosła Polskiego.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń między ośmioma organizacjami członkowskimi SMEunited na temat konsultacji i zaangażowania organizacji MŚP i partnerów społecznych w proces Semestr Europejskiego. Podczas seminarium skoncentrowano się przede wszystkim omówieniu  zaangażowania organizacji MŚP w projektowanie Krajowych Planów Odporności i Odbudowy, zgodnie z nową rolą, jaką odgrywa Semestr Europejski w fazie odbudowy gospodarki europejskiej w wyniku pandemii COVID-19.

W imieniu ZRP prezentację wygłosił Pan Norbert Pruszanowski, który przedstawił założenia i tryb wdrażania polskiego Krajowego Planu Odbudowy i zakres zaangażowania partnerów społecznych w Polsce w ten proces oraz omówił stan realizacji najważniejszych dla organizacji rzemiosła zaleceń Rady UE zawartych w Rekomendacjach Krajowych dla Polski z 2019 roku.