Seminarium „Polskie MŚP w Chinach – jak wejść i utrzymać się na rynku w Państwie Środka”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium  pt. „Polskie MSP w Chinach – jak wejść i utrzymać się na rynku w Państwie Środka”, które odbędzie się 18 października 2011 r. w godzinach 10.30 – 15:30 w Centrum Konferencyjnym „Zielna” w Warszawie przy ul. Zielnej 37.

Seminarium poprowadzi David Lavorel, Dyrektor Europejskiego Centrum Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pekinie (EU SME Centre) w Pekinie, ekspert z wieloletnią praktyką w doradztwie dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wejścia na rynek chiński oraz w zakresie stosunków handlowych z Chinami. W ramach seminarium przewidziano możliwość indywidualnych spotkań dla przedstawicieli firm zainteresowanych wejściem na rynek chiński.

Działalność Europejskiego Centrum Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pekinie (EU SME Centre) jest ukierunkowana na pomoc firmom z tego sektora. Zakres działalności EU SME obejmuje: nieodpłatne udzielanie porad dotyczących możliwości rozwoju firm, doradztwo prawne, konsultacje dotyczące marketingu, dostarczanie informacji o rynku chińskim, w tym informacji na temat obowiązujących norm i standardów, prowadzenie szkoleń dla firm, a także zapewnienie dostępu do katalogu dostawców usług i informacyjnych baz danych. 

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. PARP zapewnia tłumaczenie symultaniczne prezentacji z języka angielskiego na język polski oraz pomoc tłumacza podczas indywidualnych konsultacji z prelegentem.

Udział dla przedsiębiorców z sektora MSP jest bezpłatny. Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do 17 października 2011 r.

Szczegółowy program seminarium zostanie podany w późniejszym terminie.

Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy: LINK
Strona internetowa EU SME Centre: LINK