Seminarium PARP pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie w trudnych czasach”

W dniu 25 czerwca w Hotelu Radisson SAS w Warszawie odbędzie się seminarium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie w trudnych czasach”. 

 

Prelegentami będą Robert Reinfuss – specjalista praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, konsultant zarządów ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz Izabela Nowakowska – główny specjalista, Zespół Prawny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 Podczas konferencji poruszone zostaną następujące kwestie: rola zarządzania personelem w dobie kryzysu, podstawowe wyzwania dla zarządzających MŚP w zakresie zarządzania personelem w związku z kryzysem oraz aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu.

 
Szczegółowe informacje w załączniku.