Seminarium naukowe „Przedsiębiorstwa rodzinne i ich rola w kreowaniu zrównoważonego rozwoju”

W dniu 14 kwietnia br odbyło się w formie wideokonferencji  seminarium naukowe „Przedsiębiorstwa rodzinne i ich rola w kreowaniu zrównoważonego rozwoju”, zorganizowane przez Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego, Instytutu Przedsiębiorstwa.

Seminarium zorganizowano w ramach trzyletniego projektu badawczego nt. „Przedsiębiorstwa rodzinne i ich rola w kreowaniu zrównoważonego” zainaugurowanego w 2019 roku, z inicjatywy prof. dr hab. Jana Klimka – wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego i Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa SGH. Projekt ten jest  częścią badania SGH nt. „Przedsiębiorstwo wobec wymogów zrównoważonego rozwoju”.

Seminarium poświęcono przedsiębiorstwom rodzinnym oraz zaangażowaniu tych podmiotów w kreowanie zrównoważonego rozwoju. W gronie przedstawicieli uczelni wyższych, sektora otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców rozmawiano  o czynnikach społecznych, które wpływają na ciągłość funkcjonowania i wielopokoleniowy charakter przedsiębiorstw rodzinnych, o przesłankach formułowania celów o charakterze społecznym, działaniach przedsiębiorstw rodzinnych na rzecz urzeczywistniania tego rodzaju celów, a także wpływie pandemii na proces realizacji celów społecznych w sektorze tzw. biznesu rodzinnego.

W pierwszej fazie projektu skoncentrowano się na określeniu specyfiki sektora przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce oraz Turcji. Drugi etap związany był z działaniami na rzecz ustalenia potencjalnego wkładu przedsiębiorstw rodzinnych w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. W ostatnim etapie projektu rozpoczętym w 2021 r., badacze podjęli próbę określenia rzeczywistego wkładu przedsiębiorstw rodzinnych w realizację celów ujętych w Agendzie ONZ 2030.