Seminarium międzynarodowe „Wzmacnianie pozycji organizacji MŚP: strategie na rzecz zwiększonej reprezentatywności”

10 Lipca 2024 w formie hybrydowej miało miejsce seminarium „Wzmacnianie pozycji organizacji MŚP: strategie na rzecz zwiększonej reprezentatywności” zorganizowane przez SMEunited (Stowarzyszenie Rzemiosła i MSP w Europie) w ramach projektu SUPPORT2SME4SD z udziałem dwóch ekspertów ZRP

Celem seminarium było przedstawienie i omówienie, w jaki sposób organizacje zrzeszające małe i średnie przedsiębiorstwa mogą utrzymać i zwiększyć swoją reprezentatywność w następstwie kryzysu Covid. Podczas seminarium miała miejsce wymiana informacji z Komisją Europejską i fundacją „Eurofund” na temat zaangażowania MŚP w dialog społeczny na wszystkich poziomach oraz wyników zaprezentowanego przez eksperta Eurofund najnowszego badania na temat reprezentatywności międzybranżowych organizacji pracodawców w Unii Europejskiej.

Link do webinarium, oraz nagrania spotkania w języku angielskim:
https://www.eurofound.europa.eu/en/events/eurofound-live-webinar-europes-green-transition-jeopardy