Seminarium eksperckie „9 Raport Kohezyjny – rekomendacje dla ewolucji europejskiej polityki spójności po 2027 roku”

7 czerwca 2024 w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej miało miejsce seminarium eksperckie „9 Raport Kohezyjny – rekomendacje dla ewolucji europejskiej polityki spójności po 2027 roku” z udziałem przedstawicieli administracji publicznej oraz partnerów spoza administracji, w tym partnerów społecznych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji. Podczas seminarium omówiono najważniejszych wnioski i rekomendacje` wynikające z raportu Kohezyjnego, w tym przede wszystkim budowania konkurencyjności i odporności regionów europejskich oraz wartości dodanej podejścia terytorialnego oraz kwestie wdrożeniowe i potencjalne kierunki zmian, jakich należałoby wprowadzić w kolejnej perspektywie finansowej po 2027 r., aby zwiększyć efektywność polityki spójności w realizacji wyznaczonych celów oraz wzmocnić jej wymiar
terytorialny.