Rzeczpospolita: Waloryzacja cen w kontraktach budowlanych coraz bliżej

 

Dobra wiadomość dla branży budowlanej. Rząd podjął się zmierzenia z tematem waloryzacji cen w długoletnich kontraktach budowlanych. Do tej pory wynagrodzenia dla wykonawców ustanawiane były na początku projektu. Proponowane kwoty nie uwzględniały jednak trudnych do przewidzenia przyszłych zmian na rynku budowlanym, jak chociażby znacznego wzrostu kosztów materiałów, co w efekcie czyniło inwestycję nierentowną.

Zmiany mają dotyczyć jedynie kontraktów drogowych dla GDDKiA oraz kolejowych dla PKP PLK.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe zaproponowały, by waloryzacja kontraktów odbywała się co miesiąc i była rozliczana na podstawie wykonanych robót, w oparciu o szacowane przez GUS koszyki uwzględniające m.in. ceny materiałów, poziom płac i inflację. Waloryzacja nie mogłaby przekroczyć 5 proc. wartości kontraktu.

Więcej na Rzeczpospolita.