Ruszają konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na:
•    wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;
•    wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
•    wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu.

Do udziału w konsultacjach społecznych ministerstwo zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedsiębiorców, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, a także przedstawicieli: samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.
Więcej: LINK