Rozstrzygnięcie konkursu z bhp dla młodocianych już we wtorek

Już we wtorek 15 maja w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Jest on adresowany do uczniów rzemiosła, praktykę u rzemieślników.

Najlepsi będę musieli się wykazać wiedzą w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dotyczącą szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

To już XII edycja konkursu organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Głównym Inspektorem Pracy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i krajowym. W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, 15 maja spotkają się zwycięzcy etapów regionalnych.
Patronat nad konkursem objął Jerzy Bartnik, prezes ZRP oraz Anna Tomczyk, Główny Inspektor Pracy.