Roczne spotkanie z Komisją Europejską na temat stanu wdrażania KPO w Polsce

25 czerwca 2024 w Warszawie odbylo się roczne spotkanie z Komisją Europejską dotyczące stanu wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Polsce. Stronę polską reprezentowali Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz , wiceminister resortu funduszy Pan Jan Szyszko oraz przedstawiciele kilku resortów zaangażowanych we wdrażanie KPO, m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Cyfryzacji. W spotkaniu wzięli także udział dwaj eksperci Związku Rzemiosła Polskiego .

Podczas spotkania omówiono także przyszłe efekty inwestycji z KPO, m.in. w dziedzinie zielonej transformacji i spraw społecznych.

Stan realizacji KPO

Polska otrzymała dotychczas z Komisji Europejskiej na finansowanie KPO ponad 11,3 mld euro (ponad 49 mld zł), z czego 3,25 mld euro w formie dotacji i 8,14 mld euro w postaci pożyczek. Dotychczasowe wypłaty w części dotacyjnej KPO wyniosły ponad 8,7 mld zł (wg stanu na 20 czerwca br.).

Minister Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że dotychczas uruchomiono 35 (z 56) inwestycji na 49,5 proc. alokacji planu: 31 inwestycji w części grantowej oraz 4 inwestycje w części pożyczkowej. Z 18 inwestycji dotacyjnych podpisano umowy z ostatecznymi odbiorcami wsparcia na 28,5 mld zł. Ze środków z Komisji Europejskiej wypłacono już 3,5 mld zł (środki z Polskiego Funduszu Rozwoju).

KPO dla Polski

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 56 inwestycji i 55 reform. Ma wzmocnić polską gospodarkę oraz sprawić, że będzie łatwiej znosić wszelkie kryzysy.

Polska otrzyma z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł)  w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.),

30 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła, przedłożoną przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, uchwałę w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy. Założeniem rewizji KPO jest jej ograniczenie do zmian niezbędnych do skutecznej realizacji reform i inwestycji szczególnie istotnych dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. 

Rewizja KPO obejmują 6 z 7 komponentów. Objęto nią 14 z 55 reform (10 z części grantowej i 4 z części pożyczkowej) oraz 27 z 56 inwestycji (18 z części grantowej i 9 z części pożyczkowej KPO).

Szczegółowa informacja o stanie realizacji KPO:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/roczne-spotkanie-z-komisja-europejska-uruchomilismy-inwestycje-warte-polowe-srodkow-z-kpo