Reprezentatywność organizacji w TK

Połączone posiedzenie zespołów problemowych TK ds. rozwoju dialogu społecznego oraz prawa pracy i układów zbiorowych, które odbyło się 12 października 2009 r. poświęcone było kwestii reprezentatywności organizacji pracowników oraz pracodawców w TK ds. Społeczno-Gospodarczych. Partnerzy społeczni do końca października 2009 r. mają przygotować propozycje zmian w przepisach regulujących ten obszar. Kolejnym etapem będzie utworzenie grupy siedmiu ekspertów z poszczególnych organizacji społecznych.

 

Tematyka spotkania sprzyjała ponowieniu propozycji analizy przepisu antykoncentracyjnego ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, co zaproponował Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie wystosowanym do zespołów problemowych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością zmiany obecnych przepisów jest dynamika zachodzących zmian w środowisku rzemiosła, szczególnie w przypadku dużej rotacji firm mikro. I właśnie firmy mikro oraz małe z ich właściwościami powinny w ustawie wyraźnie zaistnieć.

 

Pełna treść pisma ZRP skierowanego do zespołów problemowych w załączniku.