Refundowanie kosztów praktycznej nauki zawodu

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono informację o refundowaniu pracodawcom kosztów kształcenia praktycznego. Trwa „Rok Szkoły Zawodowców”. Z tej okazji warto przypomnieć, że pracodawcom, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu – na podstawie umowy zawartej ze szkołą – przysługuje refundacja ponoszonych kosztów.

Zasady tej refundacji określa art. 70a ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. Natomiast pracodawcy, którzy prowadzą praktyczną naukę zawodu młodocianych pracowników – na podstawie umowy o pracę – otrzymują dofinansowanie ponoszonych kosztów na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty.
Informację na temat aktualnej wysokości kwot refundacji i dofinansowania można też znaleźć na naszej stronie w zakładce „Kształcenie zawodowe. Informacje praktyczne”.
Więcej: LINK