Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Aktualny stan rynku pracy w Polsce i jego kluczowe wyzwania

Źródło:
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/86430:raport-parp-aktualny-stan-rynku-pracy-w-polsce-i-jego-kluczowe-wyzwania


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła kwietniowy raport: „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” przedstawia obecny obraz rynku pracy, podkreślając istotne zmiany w bezrobociu, zatrudnieniu oraz wynagrodzeniach. Analiza obejmuje również dane dotyczące ofert pracy oraz preferencji zarówno pracodawców, jak i pracowników. Stanowi to cenne źródło informacji dla przedsiębiorców oraz osób aktywnych zawodowo.

Najnowszy raport PARP przybliża aktualną sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy, przedstawiając najnowsze wyniki badań oraz dominujące trendy. Z danych GUS wynika, że w marcu 2024 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 5,3%, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem i rokiem ubiegłym. Zgłoszono 88,1 tys. wolnych miejsc pracy, co stanowi spadek o 9,1% w porównaniu do marca 2023 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 12% rok do roku, osiągając 8 408,79 zł. Zatrudnienie w tym sektorze nieznacznie spadło, zarówno miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku.

Więcej trendów na temat rynku pracy znajduje się w najnowszym raporcie PARP.

Raport przygotowany w ramach projektu pozakonkursowego FERS pt. „Usługa infobrokeringu na potrzeby realizacji projektu Rozwój i doskonalenie systemu sektorowych rad ds. kompetencji”.

Informacja prasowa do pobrania od PARP

https://www.parp.gov.pl/attachments/article/86430/22%20maja%20raport%20rynek%20pracy.pdf