Raport końcowy z realizacji projektu SMILES „Zaangażowanie MŚP w Semestr Europejski”

SMEunited (Rzemiosło oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europie) opublikowała raport końcowy oraz wnioski i zalecenia polityczne z realizacji projektu SMILES „Zaangażowanie MŚP w Semestr Europejski” . Projekt SMILES miał na celu poprawę zaangażowania członków SMEunited  w proces Semestru Europejskiego. W działaniach projektowych wzięło udział dwadzieścia pięć organizacji zrzeszających MŚP z dziewiętnastu krajów, w tym Związek Rzemiosła Polskiego. Poniżej raport (w jęz. angielskim) oraz wnioski i zalecenia polityczne (w jęz.polskim):

Projekt SMILE raport końcowy ang

Projekt SMILE rekomendacje PL