Puls Biznesu: Tak dla zniesienia przymusu korekty

W dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu” ukazał się artykuł o poparciu prezydenckich propozycji zmiana w ordynacji podatkowej przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Wprowadzenie w życie takich rozwiązań, jak rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, czy ograniczenie przesłanek powodujących przerwanie bądź zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zmniejszy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Przyczyni się także do ograniczenia biurokratycznych uciążliwości na jakie napotykają przedsiębiorcy w swojej działalności, a przede wszystkim polepszy sytuację podatników w relacjach z administracją podatkową.

Więcej: pb.pl
21.01.2015
Iwona Jackowska
LINK