Przyszłość to agencje zatrudnienia

W Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego  „Dialog” 7 listopada 2012 roku odbyła się konferencja „Aktywizacja nieaktywnych – przyszłość agencji zatrudnienia”. W panelu dyskusyjnym uczestniczyła Izabela Opęchowska dyrektor zespołu dialogu społecznego Związku Rzemiosła Polskiego.

W czasie spotkania przedstawiono prezentacje dotyczące przyszłości rynku pracy, a zwłaszcza aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Wśród prelegentów byli między innymi : dr Jan Czarzasty (SGH)-  „Struktura rynku pracy i aktywizacja nieaktywnych w Polsce”, prof. Jacek Sroka(Uniwersytet Wrocławski) „Funkcjonowanie agencji zatrudnienia w Europie”, Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR – „Wpływ agencji zatrudnienia na funkcjonowanie rynku pracy”.

Po prezentacjach odbył się panel dyskusyjny. Izabela Opęchowska przyznała, że agencje zatrudnienia, to przyszłość rynku pracy. Zaznaczyła, że funkcję agencji zatrudnienia, zwłaszcza dla młodych ludzi, kończących naukę zawodu, mogą pełnić izby rzemiosła. Potrzebują jednak w tym zakresie współpracy z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy.