Przyszłość kształcenia zawodowego w Europie. Ankieta

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego  przypomina, że z dniem 15 czerwca 2018r. upływa termin odpowiedzi na ankietę na temat „Przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie” .

Ankieta ma wesprzeć działania UE w określaniu celów europejskiej współpracy w tej dziedzinie po roku 2020 .

Dostęp do ankiety można uzyskać pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ChangingVET2035