Przedłużenie terminu składania fiszek w konkursie Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie

W związku z postulatami instytucji biorących udział w Komitecie Monitorującym PO WER regulamin konkursu dotacji Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie został zmieniony. Wydłużeniu uległ termin na składanie fiszek projektowych przez podmioty lub partnerstwa zainteresowane uzyskaniem dofinansowania. Aktualny termin to 15 marca 2019 r. do końca dnia. Dotacje przeznaczone będą na organizację działań upowszechniających ideę uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej.

Więcej o konkursie: https://bit.ly/2XvnDDM

NOWY REGULAMIN