Prowadzenie firmy i księgowości – Ekspert ZRP w MŚBiznes

O słabej aktywności inwestycyjnej i wzmożonych kontrolach u małych i średnich przedsiębiorców opowiada Elżbieta Lutow, Dyrektor Zespołu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości w Związku Rzemiosła Polskiego w Magazynie MŚBiznes.

Kluczowe znaczenie ma pytanie, dlaczego, pomimo wprowadzonych przez rząd wielu dobrych regulacji prawnych i silnego wzrostu popytu wewnętrznego, przedsiębiorcy nie odbierają tych sygnałów i ich aktywność inwestycyjna jest nadal słaba. – Uważamy, że rząd powinien dokonać oceny, w jakim stopniu efekty dobrej koniunktury ostatnich czterech lat trafiły do podmiotów zagranicznych (m.in. rynkowy import konsumpcyjny), a w jakim dotyczył podmiotów krajowych, w tym małego biznesu. Bez dokonania rzetelnej oceny tego problemu ograniczamy możliwość oceny warunków działalności przedsiębiorstw w Polsce, w tym MŚP – twierdzi ekspertka Związku Rzemiosła Polskiego. 

W opinii Elżbiety Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego w warunkach niestabilnych przepisów podatkowych – a zdaniem ekspertki tak jest od wielu lat (mnogość zmian przepisów w trakcie roku, np. ustawa o PIT w 2018 roku była nowelizowana 22 razy) – przedsiębiorca powinien szczególnie zwrócić uwagę, czy stosuje aktualne przepisy, np. ustalenie prawidłowej stawki VAT, obowiązek korekty w VAT wynikający z ulgi na złe długi (w 2019 r.skrócony ze 150 do 90 dni), czy zmiany przeznaczenia środka trwałego.

– Z ostatnich sygnałów płynących od administracji skarbowej wynika, że mają być wzmożone kontrole w niektórych branżach (mechanika pojazdowa, gastronomia, usługi budowlane). Są to branże, w których udział firm rzemieślniczych jest znaczny. Wszystkie te okoliczności wskazują, że przedsiębiorcy mogą się obawiać wzmożonych kontroli, których skutkiem mogą być konsekwencje finansowe – ostrzega Elżbieta Lutow.

Pełen tekst: https://bit.ly/30ni5ME