Propozycje zmian w prawie budowlanym

Sejmowa Komisja nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” przedstawiła propozycje zmian przepisów hamujących powstawanie nowych inwestycji. To najważniejsze od lat propozycje zmian w polskim prawie budowlanym.
W zakresie uproszczeń formalności budowlanych Komisja proponuje m.in.:

– Zastąpienie decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego i dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego zgłoszeniem i rejestracją zgłoszenia

– Zniesienie obowiązku przynależności osób posiadających uprawnienia budowlane i wykonujących samodzielne funkcje techniczne na budowie do izb inżynierów.

– Pozostawienie możliwości nadawania uprawnień w specjalnościach budowlanych izbom inżynierów i jednocześnie powrót do działającej do roku 2000 zasady nadawania uprawnień przez organy państwa-wojewodów

– Przeniesienie przepisów dotyczących ubezpieczenia obowiązkowego osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, do ustawy – Prawo budowlane.