Proponowane zmiany w odliczaniu VAT od samochodów pod lupą ZRP

Ministerstwo Finansów w noweli ustawy o podatku od towarów i usług planuje wprowadzić nowe zasady do ograniczeń odliczenia tego podatku od wydatków na pojazdy samochodowe do 3,5 tony. Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił resortowi finansów swoje uwagi do proponowanych rozwiązań.

Zdaniem ekspertów ZRP wątpliwość budzi przepis różnicujący konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Będzie ona obowiązkiem w przypadku samochodów osobowych, a już nie będzie takiej konieczności dla właścicieli samochodów transportowych (np. typu van). Ustawodawca założył, że te pierwsze mogą być wykorzystywane do celów prywatnych, stad zróżnicowanie. ZRP uważa, że nie ma żadnego powodu, dla którego samochód typu transporter, z częścią bagażową posiadający jeden rząd siedzeń nie mógłby służyć jako środek prywatnego transportu. Różnicowanie jest więc czysto teoretyczne, a uderza w tych przedsiębiorców, którym do wykonywania działalności nie jest potrzebny samochód transportowy. Zdaniem Związku nie powinno się nakładać na przedsiębiorców obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Fakt, że samochód jest wykorzystywany do działalności gospodarczej można wykazać w inny sposób np. instalując system GPS.

Ponadto ciężar w postaci ograniczenia prawa do odliczenia podatku VAT z obecnego 100 proc., do planowanego 50 proc. spadnie na słabsze ekonomicznie, niewielkie firmy. Mali przedsiębiorcy często nabywają samochody używane od osób prywatnych i nie mają możliwości w związku na skorzystanie z odliczenia VAT przy zakupie samochodu. Odebrano im także dotychczasową możliwość pełnego odliczania VAT od części samochodowych i usług naprawy. Ponadto użytkownicy samochodów osobowych, wykorzystywanych także do działalności gospodarczej,  zgodnie z  nowym  art. 9 ustawy – do 30 czerwca 2015r. nie będą mogli korzystać, z 50 proc. odliczeń VAT od paliw.

Obawy ZRP budzi wprowadzenie obowiązku informowania urzędu skarbowego o wykorzystywaniu samochodu wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej oraz ewidencji przebiegu pojazdu (art. 1 ust. 9 projektowanej ustawy) w ciągu 7 dni od pierwszego odliczenia VAT od wydatków związanych z tym samochodem, jest niepotrzebnym wymogiem biurokratycznym.

Więcej informacji w załączniku