Projekt „Innowacje to proste!” – takie rozwiązania wydają się konieczne

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na temat bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców w ramach projektu „Innowacje – to proste” oraz do udziału w szkoleniach.

Podczas 16 dwudniowych szkoleń dla 500 właścicieli i pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw z 400 firm zostanie zrealizowany ostatni etap projektu „Innowacje – to proste!” koordynowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego w partnerstwie z firmą „BDKM Grupa Doradcza”.

Szkolenia mają na celu wspomaganie mikro- i małych przedsiębiorców w działaniach na rzecz podnoszenia innowacyjności ich firm. – Uczestnicy zdobędą wiedzę o istocie i rodzajach innowacyjności, barierach rozwoju innowacyjności w firmie, zarządzaniu ryzykiem w działalności firmy oraz o metodach i instrumentach wsparcia gospodarczego – mówi Norbert Pruszanowski,
kierownik projektu. – Przedstawione też zostaną możliwości finansowania innowacji i przykłady ich zastosowania.

– Projekt „Innowacje – to proste!” umożliwia mikro- i małym przedsiębiorcom dostrzeżenie
własnego potencjału niezbędnego do uzyskania przewagi konkurencyjnej – przekonuje Norbert Pruszanowski. – Innowacje to sposób na obniżkę kosztów działalności oraz pełne wykorzystanie zasobów firmy, które są kluczowe dla zarządzania relacjami z dostawcami, klientami czy kooperantami. We współczesnym świecie borykającym się z następstwami kryzysu gospodarczego inwestycje w nowe rozwiązania wydają się konieczne, aby utrzymać swoją pozycję na rynku.

Szkolenia będą organizowane we wszystkich województwach. Wszystkie istotne informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie projektu: LINK.

Więcej o szkoleniach: LINK