Projekt „Edukacja w rzemiośle – najlepsza inwestycja” zakończony

Zakończyła się realizacja projektu „Edukacja w rzemiośle – najlepsza inwestycja”, realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt zrealizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, w partnerstwie z Cechem Rzemieślników oraz Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim i Cechem Rzemieślniczym w Recklinghausen, skierowany był do przedstawicieli branży motoryzacyjnej.

 

Inicjatywa ta polegała na organizacji tygodniowego szkolenia międzynarodowego dla 15-osobowej grupy Beneficjentów. Wyjazd do Niemiec poprzedzony był szkoleniem pedagogiczno-kulturowym oraz językowym. Projekt skierowany był do właścicieli, współwłaścicieli lub pracowników zakładów rzemieślniczych branży motoryzacyjnej działających w okolicach Wodzisławia Śląskiego.

 

Projekt „Edukacja w rzemiośle – najlepsza inwestycja” przyczyni się do rozwoju sektora rzemiosła oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w województwie śląskim. Zdobyte przez mistrzów szkolących z branży motoryzacyjnej nowe kompetencje w zakresie szkolenia zawodowego, nowoczesnych technologii oraz poznanie przez nich „dobrych praktyk” pozwoli przenieść te doświadczenia do śląskich zakładów rzemieślniczych.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.