Projekt dotyczący równości szans płci przesłany do zaopiniowania

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do konsultacji organizacjom terenowym projekt „Wytycznych i zaleceń dotyczące równości szans płci w ramach EFS na lata 2014-2020”.

Organizacje rzemiosła mogą przekazywać swoje uwagi do Zespołu Funduszy Unijnych ZRP na adres nzn@zrp.pl do 22.11.2012. Wszystkie wątpliwości i zalecenia przekazane zostaną następnie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Sprawa projektu wyrównującego szanse płci wzbudził wsporo kontrowersji po wprowadzeniu w bieżącym okresie programowania tzw. „standardu minimum” obowiązkowego dla wszystkich wnioskodawców. Uwagi do niego  mogą okazać się bardzo istotne w kontekście aplikowania o środki unijne w kolejnym okresie programowania UE – 2014-2020.

Wszystkie uwagi należy kierować na formularzu: LINK
Wytyczne do zaopiniowania:
LINK
Ankieta dotycząca kierunków wsparcia w nowej perspektywie finansowej:
LINK