„Profesjonalizm i nowoczesność w tradycyjnych organizacjach rzemieślniczych”

Powszechnie uważa się, iż kapitał ludzki jest podstawowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu jego pozycji. Strategicznego znaczenia nabrało pozyskiwanie pracowników o odpowiednich kompetencjach, możliwość realizacji celów przedsiębiorstwa i umocnienie jego pozycji rynkowej oraz inwestowanie w rozwój zasobów ludzkich, którego istotnym elementem są różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, kursy.

1 grudnia 2009 roku Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy rozpoczęła realizację projektu „Profesjonalizm i nowoczesność w tradycyjnych organizacjach rzemieślniczych”, którego celem jest przede wszystkim aktywizacja środowisk cechowych i dostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb współczesnego rynku, tak aby świadczone przez nich usługi były na jeszcze wyższym poziomie jakości.

Projekt szkoleniowy adresowany jest do pracowników Cechów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zainteresowani są nabyciem nowych i uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.  

Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych, profesjonalnych trenerów a proponowane moduły szkoleniowe obejmują następujące zagadnienia:
Moduł I – Informatyczny (podstawowe i zaawansowane techniki wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w pracy zawodowej),
Moduł II – Zawodowy (prawo pracy, prawo oświatowe, BHP i rachunkowość w firmie),
Moduł III – Interpersonalny (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, negocjacje i etykieta w biznesie).