Prezes ZRP wziął udział w Jubileuszu 10-lecia Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

26 października 2023 Prezes Związku Rzemiosłu Polskiego Pan Jan Gogolewski wziął udział w uroczystościach Jubileuszu 10-lecia Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie połączoną z ceremonią nadania sztandaru. Prezes ZRP w liście gratulacyjnym podkreślił, że dualne kształcenia zawodowe w rzemiośle mieści się w systemie oświaty i niewątpliwie jest ważnym elementem
polskiej kultury edukacji zawodowej. Pokazuje to pozytywną reakcję środowiska rzemieślniczego i jego organizacji na wyzwania wynikające z procesów zmian zachodzących w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego i edukacyjnego. Prezes ZRP przekazał także kierownictwu cechu okolicznościowy Dyplom Uznania. W uroczystościach wziął udział także Pan Wacław Napierała – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego. Poniżej List Gratulacyjny i Dyplom Uznania: