Prezes ZRP Jerzy Bartnik Najlepszym Strategiem Marketingowym

Podczas XIX Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w czasie tegorocznej edycji POLAGRY Jerzy Bartnik otrzymał z rąk Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby  Nagrodę Aureus Acantus.

Nagrody przyznawane są za Najlepszą Strategię Marketingową firmy w ekspozycji targowej. Związek Rzemiosła Polskiego został uhonorowany jako organizacja reprezentująca firmy branży mięsnej.

W uroczystości wręczenia wyróżnienia Prezesowi ZRP towarzyszył Jacek Marcinkowski inicjator i propagator  integracji rzemiosła branży mięsnej.

  Zdjęcia z wydarzenia: LINK