Prezes Jerzy Bartnik wyraża uznanie dla decyzji Premiera Tuska o odblokowaniu środków Funduszu Pracy

Jerzy Bartnik, Prezes ZRP podziękował Premierowi Donaldowi Tuskowi za poparcie argumentów organizacji rzemiosła i odblokowanie środków przeznaczonych na realizację dotychczasowych form wsparcia pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

 

W swoim piśmie Prezes Bartnik zwrócił też uwagę, iż odblokowana kwota (80 mln zł) nie rozwiązuje problemu, ponieważ nie jest w stanie zabezpieczyć finansowo umów już zawartych. Środowisko rzemieślnicze, wyrażając troskę o przyszłość rynku pracy w Polsce, zwraca się do Premiera z apelem o zabezpieczenie funduszy na kształcenie pracowników młodocianych.

 

Pismo o podobnej treści wystosowano także do Ministra Finansów Jacka Rostowskiego.

 

Treść pisma w załączniku.