Prezes Jerzy Bartnik spotkał się z posłem Arturem Bramorą

W środę (11 września) Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik spotkał się w Pałacu Chodkiewiczów (siedzibie ZRP) z Arturem Bramorą, Posłem na Sejm RP, założycielem Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Rzemiosła.

Podstawowym celem powołania organu jest wspieranie działalności Związku Rzemiosła Polskiego i organizacji regionalnych, reprezentantów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Najbliższe spotkanie Zespołu, które ma się odbyć jeszcze w październiku będzie poświęcone problemom przygotowania kadr dla gospodarki – edukacja zawodowa w rzemiośle. Związek Rzemiosła Polskiego zobowiązał się do przygotowania wykazu barier utrudniających realizację zadań w zakresie szkolnictwa zawodowego.
Kolejne spotkanie Zespołu ma być poświęcone „Perspektywie 2014 – 2020” – dostęp rzemiosła, małych i średnich form do środków unijnych.

Prezes ZRP zwrócił się do posła o pomoc przy nowelizacji ustawy o rzemiośle  Artur Bramora godząc się z argumentami środowiska rzemiosła wyraził gotowość wystąpienia z projektem poselskim z propozycją zmian w ustawie przygotowana przez ZRP.

Na stronie internetowej będą się ukazywały aktualne informacje z prac Zespołu.
W spotkaniu wziął udział także Maciej Prószyński Dyrektor Generalny ZRP.