Prezentacje multimedialne w ramach projektu „Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle”

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do zapoznania się i wykorzystania trzech prezentacji multimedialnych opracowanych w ramach zadania  pt „Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

. Prezentacje  stanowią doskonałe narzędzie do realizacji zadań związanych informowaniem o możliwościach kształcenia w rzemiośle oraz doradztwem  zawodowym ( linki do pobrania materiałów znajdują się poniżej). Na temat dualnego kształcenia zawodowego wiele się mówi, ale w dalszym ciągu nie wystarcza to, aby nastąpiła faktyczna zmiana wizerunku kształcenia zawodowego realizowanego  w szkole i w  miejscu  pracy u pracodawcy.  Rzemiosło to środowisko pracodawców, którzy od zawsze aktywnie uczestniczą w kształceniu zawodowym. Przygotowane materiały mają na celu pokazanie jak, we współczesnej praktyce,  kształtują się relacje:  uczeń – mistrz i co ma istotny wpływ na jakość kwalifikacji oraz dążenie, aby adekwatnie  odpowiadały na zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Dualne kształcenie w zawodach rzemieślniczych, wśród młodzieży i ich rodziców, ciągle nie jest dostatecznie popularną ścieżką kształcenia zawodowego. Trend jest taki, że rodzice najczęściej mają duży wpływ na młodzież i na ich wybory kształcenia zawodowego, które najczęściej oscylują wokół szkół ogólnokształcących. Sytuacja demograficzna powoduje powiększanie braków zastępowalności pokoleniowej w zawodach rzemieślniczych, na które jest duże zapotrzebowanie w   gospodarce, a także  tych, które mają istotne znaczenie dla kultury narodowej. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań minimalizujących luki zastępowalności pokoleniowej i zachęcanie młodych ludzi do kształcenia w zawodach rzemieślniczych w procesie nauki dualnej tj. w szkole i u pracodawcy.

Organizacje rzemiosła realizują różnego rodzaju działania mające na celu promocję dualnego kształcenia zawodowego, wpierając instytucje i osoby zajmujące się doradztwem zawodowym, zmierzając do tego aby, więcej ludzi młodych wybierało naukę w zawodach rzemieślniczych i w branżowych szkołach I stopnia.

Związek Rzemiosła Polskiego  wpierając sieć organizacji rzemiosła m.in. w zakresie informacji i promocji dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle w 2019 roku, po raz pierwszy przygotował multimedialny zestaw materiałów informacyjnych. W jego skład wchodzą trzy  prezentacje  multimedialne  wraz z cyklem krótkich filmów, pokazujących pracę w zakresie 8 zawodów rzemieślniczych tj:  blacharz budowlany, stolarz, elektryk, fryzjer, kucharz,  mechanik precyzyjny, krawiec, cukiernik.

Materiały  zostały rozwinięte o filmy odnoszące się do kolejnych 18 zawodów rzemieślniczych, a treść prezentacji uaktualniona pod kątem prawnym.

Nowe, uaktualnione i wzbogacone o kolejne profesje rzemieślnicze,  narzędzie składające się z trzech elementów multimedialnych:

  • „Wybieram rzemiosło – część I”
  • „Wybieram rzemiosło – część II”
  • „Wybieram rzemiosło – część III”

Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje Państwu zamieszczone na poniższych linkach materiały i zwraca się z prośbą o ich szerokie upowszechnienie, wykorzystując własne kanały przepływu informacji. Proponujemy zamieszczenie ich: na stronie internetowej, profilu Facebook, YouTube oraz innych przekazach internetowych oraz poinformowanie o dostępności do materiałów następujące instytucje: kuratorium oświaty, urzędy pracy, szkoły branżowe, szkoły podstawowe, firmy szkoleniowe, Centra Doskonalenia Zawodowego, fundacje i stowarzyszenia realizujące zadania z poradnictwa zawodowego i rynku pracy, instytucje rynku pracy.

OPIS SYNTETYCZNY 3 PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

  1. „Wybieram Rzemiosło – CZĘŚĆ I” – składa się 48 plansz w programie MS PowerPoint, na których zamieszczono podstawowe informacje, dotyczące problematyki związanej z podjęciem nauki zawodu w rzemiośle, jej przebiegiem, wymaganiami w stosunku do ucznia, powinności ucznia oraz mistrza szkolącego i nauczycieli w szkole.

Link do pobrania prezentacji :

https://drive.google.com/file/d/1MX3XTeSk_0ePpleKRepvhIrIkLGpATuY/view?usp=sharing

 

  1. „Wybieram Rzemiosło – CZĘŚĆ II” – składa się ze 127 plansz w programie MS PowerPoint, w tym 26 krótkich filmów ilustrujących pracę w zawodach rzemieślniczych, w podziale na branże:
BRANŻA BUDOWLANA dekarz, kamieniarz, zdun, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz budowlany
BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA stolarz, tapicer, koszykarz-plecionkarz
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA elektryk
BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA fryzjer
      BRANŻA SPOŻYWCZA  kucharz, przetwórca mięsa, piekarz, cukiernik, kelner
      BRANŻAPOLIGRAFICZNO-FOTOGRAFICZNA operator procesów introligatorskich -introligator, fotograf, drukarz fleksograficzny
BRANŻA MECHANICZNA kowal, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, witrażownik
BRANŻA MODY krawiec
BRANŻA MOTORYZACYJNA lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy

 

Filmy o zawodach rzemieślniczych zostały podzielone w grupy branżowe (ilustruje tabela). Poszczególne filmy uruchomiane są z oznaczonej nazwą zawodu planszy.

Filmy są krótkie i zwracają uwagę na najbardziej charakterystyczne czynności dla danego zawodu. Każdy film uzupełniony jest planszą informującą o najważniejszych wymogach podjęcia nauki w prezentowanym zawodzie. Pokaz takiej prezentacji jest dynamiczny – szybko i sprawnie przekazuje najważniejsze informacje. Czas prezentacji można dowolnie modyfikować i w zależności od potrzeb skrócić albo zaprezentować więcej zagadnień.

Link do pobrania prezentacji wraz z 28 filmami

https://docs.google.com/presentation/d/16XmInuqOmrVNja4pfyNEiApsGwRlvbFV/edit?usp=sharing&ouid=107825919165489331865&rtpof=true&sd=true

(Uwaga! plik jest obszerny wymaga odpowiedniej pojemności na posiadanym sprzęcie komputerowym)

  1. „Wybieram Rzemiosło – CZĘŚĆ III” składa się z 30 plansz. Dotyczy kwalifikacji zawodowych, tj. prezentacji egzaminu czeladniczego, jego przebiegu, a także korzyści wynikających uzyskania kwalifikacji zawodowych, informacji o Suplemencie europass, możliwościach podjęcia pracy, a także doskonalenia kwalifikacji pod kątem potrzeb rynku pracy, przykładów możliwości jakie dają poszczególne zawody, wskazuje możliwości jakie daje zdobycie podstawowego fachu uzupełnianego później kolejnymi umiejętnościami, potwierdzonymi w kolejnych kwalifikacjach zawodowych oraz dalszej ścieżki kształcenia na poziomie wyższej uczelni.

Link do pobrania prezentacji :

https://drive.google.com/file/d/18YAGpN4jVCuwxwPS_jySzLcl6MLMqRgX/view?usp=sharing