Premier Donald Tusk będzie uczestniczył w posiedzeniu Plenarnym TK

W najbliższym posiedzeniu Plenarnym Trójstronnej Komisji, które odbędzie się
24 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog weźmie udział Prezes Rady
Ministrów Donald Tusk.

Premier podjął decyzję o uczestnictwie w posiedzeniu Komisji, dostrzegając
potrzebę rozmowy z partnerami społecznymi o aktualnej sytuacji
społeczno-gospodarczej w kraju.