Prawo restrukturyzacyjne trafiło do konsultacji

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt założeń do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Głównym celem dokumentu, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, jest umożliwienie firmom w trudnej sytuacji finansowej przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji.

Projekt założeń, wypracowany przez Zespół sędziów, syndyków, ekonomistów oraz przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Gospodarki, wprowadza nowoczesne prawo restrukturyzacyjne, które daje przedsiębiorcom zagrożonym upadłością szansę na „nowy start”. Nowe prawo zawiera też zachęty dla firm do jak najwcześniejszego rozpoczynania procesów naprawczych. Ustawa wprowadzi cztery instytucje restrukturyzacji, oparte na sprawdzonych na świecie praktykach, dostosowanych do warunków polskiej gospodarki.
Więcej: LINK