Praktyczna nauka zawodu

Proponowane zmiany do projektu rozporządzenia MEN to nowe podejście do wymogów stawianych instruktorom praktycznej nauki zawodu – uważa Związek Rzemiosła Polskiego opiniując projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. praktycznej nauki zawodu. 

 

Związek Rzemiosła Polskiego w uwagach przesłanych do Krystyny Szumilas – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zgadza się z opinią, że niektóre propozycje zmian pozwolą na większą elastyczność organizacji procesu kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych. 

 

Zdaniem środowiska rzemieślniczego szkoły zawodowe powinny przede wszystkim dbać o jak najlepsze przygotowanie absolwentów, aby po zakończeniu nauki byli gotowi do kompetentnego i świadomego wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie. Związek Rzemiosła Polskiego uważa również, że ważną rolę do odegrania w tej kwestii mają sami pracodawcy, którzy decydują się na prowadzenie szkolenia praktycznego. Stanowi to także otwarcie przysłowiowych „drzwi” dla nowych podmiotów, które do tej pory nie zajmowały się szkoleniem praktycznym.

 
Szczegółowe informacje w załączniku.