Pożegnanie śp. Kazimierza Stańczyka

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 20 listopada 2020 r. odszedł

śp. Kazimierz Stańczyk

Członek Zarządu Cechu Wędliniarzy i Rzeźników w Warszawie,
przez wiele lat niezwykle zaangażowany w działalność środowiska rzemieślniczego,
uhonorowany najwyższym odznaczeniem w rzemiośle – Szablą Kilińskiego.

Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
wraz z członkami Zarządu oraz pracownikami ZRP