Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Międzynarodowych

29 maja 2024 w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” miało miejsce posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu wzięli udział eksperci partnerów społecznych oraz przedstawiciele administracji rządowej. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Zespołu oraz Pan Jarosław Romaniuk w charakterze eksperta. Omówiono m.in. następujące tematy:

  • dotychczasowe propozycje do planu prac Zespołu w bieżącym roku
  • art. 239 Kodeksu Pracy w relacji do gwarancji wynikających z Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 i 98.
  •  uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Członek Zespołu ze strony ZRP poruszył także temat rozważenia przez stronę rządową możliwości ulepszenia zasad przekazywania partnerom społecznym dotacji na opłacenie składek z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych.