Posiedzenie Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

W dniu 24 października 2012 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

W czasie spotka dyskutowano nad propozycją Biznes Center Club na temat usprawnienia prywatyzacji. Proces ten w ostatnich dwóch latach znacznie przyspieszył, jednak nadal potrzebne są zmiany legislacyjne, które pozwolą na prywatyzacją spółek, których działalność produkcyjno-usługowa jest znacznie niższa, niż posiadany majątek. Stanowią one bowiem część firm wyjątkowo niepodatnych na proces prywatyzacji.

Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa poinformował zebranych, że w Sejmie trwają prace nad ustawą o nadzorze właścicielskim, która ma zastąpić ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji, natomiast idea dotycząca zbywania zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest już częściowo realizowana w formule nadzoru korporacyjnego.

W trakcie posiedzenia zwracano również uwagę na kwestię zabezpieczenia interesów pracowniczych (pakietów socjalnych, miejsc pracy) w procesach prywatyzacyjnych.